Firma DEKONTA Polska oferuje przeprowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego metodą biotechnologiczną IN SITU i EX SITU z zastosowaniem bakterii rozkładających zanieczyszczenie.

Proponowane metody i zakres prac z nimi związanych:

Remediacji ex-situ:

 • Projekty prac remediacyjnych
 • Wydobycie zanieczyszczonych gruntów
 • Profesjonalny nadzór nad pracami
 • Transport z zgodny z uzyskanymi decyzjami
 • Unieszkodliwienie i odzysk zanieczyszczonych gruntów na płycie remediacyjnej

Remediacja ex-situ onsite:

 • Projekty prac remediacyjnych
 • Zaprojektowanie i wykonanie płyty bioremediacyjnej
 • Bioremediacja gruntu
 • Nadzór nad procesem oczyszczania

Remediacja in-situ:

 • Projekty prac remediacyjnych
 • Sczerpywanie produktu naftowego
 • Systemy dwufazowe
 • Bioremediacja gruntu i wody
 • Napowietrzanie mechaniczne i chemiczne
 • Wentylacja gruntu
 • Pompowanie i oczyszczanie wody
 • Instalacja kontenerowych stacji oczyszczania wód

Usuwanie skutków awarii komunikacyjnych

Przed wykonaniem prac remediacyjnych należy uzyskać stosowną decyzję na pozwolenie wykonywanie prac remediacyjnych. Decyzję taką wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Prace ex situ - powierzchniowe zanieczyszczenie
Prace ex situ - wykop