SYSTEMY BIOOCZYSZCZANIA GAZÓW ODPADOWYCH

biofiltry

Czy Twoi sąsiedzi skarżyli się na nieprzyjemne zapachy emitowane z Waszej fabryki?
Czy Twoja firma emituje gazy odpadowe zawierające lotne związki organiczne (VOC) lub związki nieorganiczne, takie jak amoniak (NH3) i siarkowodór (H2S)?
Czy Twój zakład spełnia krajowe i europejskie przepisy dotyczące emisji?

Nasze systemy oczyszczania biologicznego są właściwym rozwiązaniem:

 • Biofiltry ze skruberem. “Biofilters with scrubbers”
 • Filtry ze złożem biologicznym, “Biotrickling filters”

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW EMISJI DO POWIETRZA:

 • Skuteczny (pełna degradacja złożonych mieszanin zanieczyszczeń)
 • Bezpieczny (nie jest potrzebne żadne źródło spalania)
 • Przyjazny Środowisku (zanieczyszczenia są przekształcane w nieszkodliwe produkty, przy czym potrzebna jest niewielka ilość wody, chemikaliów i energii)
 • Ekonomiczny (niższe koszty inwestycji i eksploatacji niż konwencjonalne technologie *)
* jak termiczne, katalityczne spalanie lub systemy z węglem aktywnym

ZASTOSOWANIA

Nasze systemy oczyszczania biologicznego są szeroko stosowane w następujących branżach i sektorach:

 • Chemikalia i polimery
 • Oczyszczanie ścieków i kompostowanie
 • Tekstylia i włókno szklane
 • Farby i powłoki
 • Żywność i napoje
 • Aromaty i tytoń
 • Utylizacja i hodowla zwierząt
 • Papier i drukowanie
 • Produkty farmaceutyczne i kosmetyki

DLACZEGO NASI KLIENCI WYBRALI NAS?

Dekonta wraz z naszym głównym partnerem firmą DEKONTA a.s. jesteśmy międzynarodowym dostawcą systemów do oczyszczania biologicznego w Europie i Azji, dostarczając dziesiątki systemów. Wśród naszych klientów znajdują się firmy średniej wielkości, jak i wielonarodowe koncerny w różnych sektorach przemysłu. W firmie Dekonta przyjęliśmy politykę ciągłego rozwoju. Naszym główny partner firma DEKONTA a.s. złożył ponad 50 patentów, co doprowadziło do wielu innowacji w dziedzinie oczyszczania powietrza odpadowego. Dlatego wraz z naszym partnerem jesteśmy w stanie przetwarzać złożone mieszaniny gazów odlotowych nawet w obecności cząstek stałych. Ponadto dzięki naszym bakteriom mezofilnym, termo-tolerancyjnym i termofilnym możemy przetwarzać strumienie gazów odpadowych w temperaturze do 75 ° C. To znaczy:

 • Nie ma potrzeby stosowania układu chłodzenia

z istotną oszczędnością na kosztach inwestycyjnych i operacyjnych (zużycie energii).

Dzięki tej innowacyjnej koncepcji Dekonta oferuje bardziej konkurencyjne i unikalne portfolio do przetwarzania gazów odlotowych. Nasza technologia uzyskała pieczęć doskonałości od Komisji Europejskiej

Zapewniamy dostosowaną usługę pod klucz, która obejmuje:

 • Analiza gazów odpadowych i testowanie na skalę pilotażową w Twojej lokalizacji
 • Projektowanie i dostarczanie
 • Instalacje i konserwacje
 • Monitorowanie stanu powietrza
biofiltry1

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i ofertę.

BIOFILTRY ZE SKRUBEREM

Jest to stosowane w przypadku dużych prędkości przepływu, problemów z nieprzyjemnym zapachem i niskich stężeń zanieczyszczeń.

JAK TO DZIAŁA?

Surowy gaz przepuszczany jest przez skruber w celu regulacji bilansu wilgoci i usunięcia wszelkiej obecności nie biodegradowalnych lub częściowo biodegradowalnych związków (takich jak amoniak, siarkowodór, itp.). Następnie strumień przepuszcza się przez złoże biologicznie aktywnego materiału: zanieczyszczenia są adsorbowane i przetwarzane przez specyficzne mikroorganizmy w dwutlenek węgla, wodę, sole nieorganiczne i biomasę.

Możemy dostarczyć zamknięte i otwarte złoża biofiltra zgodnie z wymaganiami klientów
i warunkami na miejscu.

FILTRY ZE ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM

W przypadku:

 • Mniejszy obszar dostępny do instalacji
 • Potrzeba dłuższego użycia złoża biofiltra
 • Lepsza kontrola procesu (pH, przewodność, składniki odżywcze, stężenie soli)

filtry biotricklingowe to najlepsze rozwiązania.

JAK TO DZIAŁA?

Ten system to biologiczny filtr, w którym gaz odpadowy jest rozpuszczany w fazie ciekłej. Zanieczyszczenia są następnie biologicznie biodegradowalne.

biofiltry2

Kolumna z wypełnieniem zawiera mieszaną kulturę mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia, naturalnie unieruchomionych i związanych z nią. Materiał wypełniający jest stale nawilżany i zapewnia wystarczającą powierzchnię do wzrostu mikroorganizmów.